Riaditeľ/riaditeľka kancelárie Generálneho riaditeľa (GR)

Štátna ochrana prírody SR

Miesto práce
Tajovského 28b, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 312 EUR/mesiacPlatové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Základná zložka mzdy je v rozmedzí od 1072,00 EUR do 1287,00 EUR v závislosti od dosiahnutej praxe + príplatok za riadenie vo výške 240,00 EUR + možný osobný príplatok po skončení skúšobnej doby až do výšky max. 1287,00 EUR.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ kancelárie GR riadi a zodpovedá za odbornú a organizačnú činnosť kancelárie GR vo svojej pôsobnosti, ktorá zahŕňa najmä personálnu a mzdovú politiku v oblasti riadenia HR, vnútornú kontrolnú činnosť, vybavovanie sťažností a petícií, správu registratúry, správne konanie v súvislosti so žiadosťami o poskytnutie informácií, poskytovanie právneho poradenstva a stanovísk v rôznych oblastiach verejného a súkromného práva, pripomienkovanie návrhov zmeny zákona o ochrane prírody a krajiny v rámci IPK a MPK, pripomienkovanie riadiacich aktov organizácie a zabezpečovanie ich vydávania.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 5 dní dovolenky navyše
• mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
• pružný pracovný čas
• poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 17.01.2023 na adresu: Mgr. Eva Woltová – personalista, Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica.
Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú požiadavky. Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 25.01.2023.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právne zameranie

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

min. riadiaca prax 1 rok

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• VŠ vzdelanie II. stupňa právneho zamerania
• potrebná znalosť právnych predpisov:
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších doplnení,
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zákonov a doplnení,
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
• min. prax v odbore 3 roky,
• min. riadiaca prax 1 rok,
• bezúhonnosť,
• vodičský preukaz typu B výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna ochrana prírody je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a jej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Woltová
Tel.: +421484722020
E-mail: poslať životopis
ID: 4497915  Dátum zverejnenia: 10.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 312 EUR/mesiac