Riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina v Revúcej

Štátna ochrana prírody SR

Miesto práce
Revúca
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
október 2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 092,5 EUR/mesiacPlatové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálne základná zložka mzdy je vo výške 1091,50 EUR.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1) Riadenie činnosti Správy NP Muránska planina.
2) Zabezpečovanie výkonu činností ŠOP SR na území pôsobnosti správy a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre činnosť správy.
3) Vykonávanie odborných úloh v rámci správy NP.
4) Zodpovednosť za:
a) plnenie plánu hlavných úloh podľa schváleného plánu hlavných úloh ŠOP SR,
b) efektívne, hospodárne a účelné použitie finančných prostriedkov,
c) správu nehnuteľného i hnuteľného majetku v užívaní správy,
d) plnenie a čerpanie projektov v rámci správy.

Zamestnanecké výhody, benefity

1) 5 dní dovolenky navyše,
2) mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
3) pružný pracovný čas,
4) PN zaplatená nad rámec zákona,
5) poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Úradne overenú fotokópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady
4. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania a súhlas so zverejnením životopisu a písomnej koncepcie rozvoja na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Tlačivo súhlasu je potrebné si stiahnuť z adresy: http://www.sopsr.sk/web/?cl=125
6. Vypracovaný projekt „Koncepcia riadenia a rozvoja Národného parku Muránska planina“ (rozsah do 5 strán), ktorého súčasťou je „Stratégia rozvoja spolupráce národného parku s relevantnými subjektmi v regióne“

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo osobne doručte najneskôr do 30.9.2020 na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa Správy NP Muránska planina - NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú všetky požadované predpoklady a zručnosti.
Prihlášky doručené elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Vysokoškolské vzdelanie prírodovedného, lesníckeho alebo ekologického zamerania

Ostatné znalosti

Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Internet - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

odborná prax minimálne 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.
Znalosť minimálne jedného svetového jazyka je výhodou.
Znalosť právnych predpisov upravujúcich ochranu prírody a krajiny, ochranu a využívanie vôd, lesníctva, poľovníctva, územného plánovania a stavebného poriadku a ostatné zložky životného prostredia, základná znalosť pracovno-právnych predpisov a predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Štátna ochrana prírody je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a jej činnosť je zameraná na zabezpečovanie odbornej činnosti pre výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
http://www.sopsr.sk
ID: 3966652  Dátum zverejnenia: 11.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 092,5 EUR/mesiac