Odborný zamestnanec bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

Štatistický úrad SR

Miesto práce
Lamačská cesta, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
757,5 EUR/mesiacplatová tarifa od 757,50 EUR do 909,50 EUR v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe (platová tarifa 6). Možnosť priznania osobného príplatku až do výšky 100% platovej tarify, podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Názov a sídlo zamestnávateľa:
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
Organizačný útvar: odbor prevádzkový

Náplň práce:
Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti u zamestnávateľa

 metodické usmerňovanie vykonávania hodnotení ohrození (rizík) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 vypracovanie koncepcie zabezpečovania úloh vo vymedzenej oblasti,
 vypracovanie plánov skúšok a prehliadok technických zariadení,
 vypracovanie správ o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, vývoja pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania,
 príprava návrhov úloh na zlepšenie stavu vo vymedzenej oblasti,
 zabezpečovanie vyšetrovania pracovných úrazov, havárií technických zariadení a príčin chorôb z povolania,
 metodické usmerňovanie komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 spolupráca s externými inšpekčnými a dozornými orgánmi vo vymedzenej oblasti,
 spolupráca so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s pracovnou zdravotnou službou;

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej inštitúcií, príjemný pracovný kolektív;
- benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy;
- výmera dovolenky vyššia o 1 týždeň nad rámec výmery v Zákonníku práce;
- pružný pracovný čas;
- stravovacia karta;
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť do zamestnania
2. profesijný štruktúrovaný životopis
3. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
4. kópia dokladov o plnení osobitného kvalifikačného predpokladu
5. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
6. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Doklady je možné podať poštou alebo elektronickými prostriedkami, najneskôr do 02.07.2021.
Adresa pre podanie poštou:
Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Adresa pre podanie elektronickými prostriedkami: [email protected]
Informácie o pracovnej pozícii: Ing. Ivica Janáčková, riaditeľka prevádzkového odboru tel. č. +421 250236490 .

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - expert

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobitný kvalifikačný predpoklad:
Plnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa
- § 23 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (osvedčenie bezpečnostného technika), a
- § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (odborná spôsobilosť na výkon činnosti technika požiarnej ochrany).

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
bezúhonnosť, zodpovedný prístup k práci, prax a znalosť odbornej problematiky vyplývajúcej z náplne pracovného miesta, ústretovosť, komunikatívnosť, práca s PC.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.

Adresa spoločnosti

Štatistický úrad SR
Lamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava
ID: 4095945  Dátum zverejnenia: 4.6.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 757,5 EUR/mesiac