Charakteristika spoločnosti

Štatisticky úrad SR ako ústredný orgán štátnej správy je tradičným producentom oficiálnych štatistík, zhromažďuje údaje a zostavuje štatistiky na vnútroštátne účely a tiež pre potreby Európskej únie. Je zodpovedný za rozvoj, tvorbu a šírenie oficiálnej štatistiky v SR. Z dôvodu rýchlo sa meniacich procesov v spoločnosti, digitalizácií všetkých oblastí spoločenského a hospodárskeho života, spolu s rastúcou popularitou internetu, používaním sociálnych médií a digitálnych platforiem sa vytvára dopyt po komplexnejších a náročnejších štatistických výstupov.

Ponuky práce: Štatistický úrad SR

1 - 3