Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je držiteľom povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania.