Charakteristika spoločnosti

Výkup a zber druhotných surovín