Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa stavebnou činnosťou.