Správcovská kancelária Progres s.r.o. vznikla v roku 2004 o od svojho vzniku vo svojich službách pre svojich klientov stavia na profesionalite. Misiou Progresu je zlepšovanie kvality bývania s dôrazom na posilňovanie právomocí vlastníkov pri rozhodovaní o aktivitách a financiách súvisiacich s ich bytovým domom. Toho času má Progres v správe viac ako 6 000 bytov. Od svojich začiatkov prešiel viacerými vývojovými etapami. Potreby a požiadavky klientov ho neustále menia a formujú a Progres neprestáva hľadať cesty ako poskytovať kvalitnejšie služby.

Ponuky práce: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.

1 - 1 z 1