Technicko-prevádzkový správca

Správca s.r.o.

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 1000 EUR v závislosti od odbornosti a skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečuje dodávku tepla pre ústredné kúrenie a teplej úžitkovej vody, dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd, odvádzanie zrážkových vôd,
- zabezpečuje dodávku elektrickej energie a osvetlenia v spoločných častiach a spoločných zariadení domu,
- zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu,
- zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení: tlakových, plynových, zdvíhacích (výťahy) a elektrických zariadení, bleskozvodov, požiarnych hydrantov v predpísaných časových intervaloch podľa platných právnych predpisov a odstránenie nedostatkov z týchto prehliadok a skúšok, viesť evidenciu o vykonaných prehliadkach a skúškach, o odborných prehliadkach a skúškach
- zabezpečuje upratovanie spoločných častí a zariadení domu vrátane kontajnerového prístrešku a čistenie chodníkov priľahlých k domu,
- zabezpečuje odpratávanie snehu, zimnú údržbu chodníkov k domu,
- zabezpečuje deratizáciu, dezinfekciu, dezinsekciu v spoločných častiach domu,
- zabezpečuje pohotovostnú a havarijnú službu pre prípad poruchy vodovodných a plynovodných rozvodov, vykurovacích telies, rozvodov, meracích zariadení, elektroinštalácie
- zabezpečuje údržbu a opravu bleskozvodov,
- zabezpečuje overovanie, ciachovanie, repasáciu, resp. výmenu za metrologicky overené iné určené meradlá v zmysle platných metrologických zákonov, vyhlášok a noriem, viesť evidenciu o vykonaných prehliadkach a skúškach, a tiež odpočet meradiel spotreby energií,
- zabezpečuje prevádzkovanie spoločnej televíznej antény (ďalej len „ STA“),
- zabezpečuje v predpísaných časových intervaloch v zmysle príslušných právnych noriem vykonať revízie bleskozvodov, elektrozariadení, výťahov, elektrozariadenia v spoločných priesto-roch a zariadeniach domu, rozvodu plynu v spoločných priestoroch domu od uzáveru K 800 DN 50 po posledný plynový uzáver v byte vrátane,
- zabezpečuje požiarnu ochranu domu,
- zabezpečuje ďalšie služby, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú,
- zabezpečiť vedenie všetkých technických evidencií o dome a zaznamenanie všetkých známych zmien v technickej dokumentácii domu.

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o nami inzerovanú pracovnú pozíciu zašlite spoločne s Vašim CV aj nasledovný súhlas: "Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnanie a v profesijnom životopise poskytnutých v spoločnosti Správca s.r.o., v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spoločnosti Správca, s.r.o., na účely sprostredkovania zamestnania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické vzdelanie

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- presnosť,
- komunikatívnosť,
- flexibilita,
- organizačné schopnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Správca s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na komplexnú správu bytových domov a nebytových priestorov, poskytujúca vlastníkom rozsiahly profesionálny servis v oblasti technickej, energetickej, ekonomickej, právnej a inžinieringu.
Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú starostlivosť pri obstaraní služieb spojených s bývaním a užívaním nebytového priestoru – dodávky všetkých energií a služieb, opravu, údržbu a obnovu bytového domu a jeho spoločných častí a zariadení, vedenie ekonomickej a účtovnej agendy domu s prehľadom predpisov a platieb vlastníkov bytov a NP vrátane vyúčtovania služieb a v neposlednom rade samozrejme aj právne poradenstvo.
Zároveň poskytujeme kompletnú technickú podporu pri revitalizácii a obnove domov, vybavovanie potrebných povolení a podaní žiadostí, rovnako ako aj styk s bankami a štátnymi inštitúciami v procese zabezpečenia komerčných úverov, prípadne dotácií resp. Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Adresa spoločnosti

Správca s.r.o.
Wolkrova 13
851 01 Bratislava
http://www.spravca.org/o-spolocnosti/
ID: 3419285   Dátum zverejnenia: 13.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1000 EUR v závislosti od odbornosti a skúseností