Čo sa deje s vaším životopisom, keď sa prihlásite

„Po odoslaní životopisu prebieha výber uchádzačov. Kandidáti, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá, sú pozvaní na osobný pohovor alebo na prvé kolo výberového konania.“

Lucia Gallová
HR konzultant

Osobný pohovor prebieha za účasti zamestnanca ľudských zdrojov a potenciálneho nadriadeného, príp. aj potenciálnych kolegov.

V prípade viac kolového výberového konania sú uchádzači pozvaní na prvé kolo, ktorého súčasťou môže byť test z anglického jazyka, matematiky, riešenie modelových situácií či rôzne logické úlohy. V prípade úspešného prvého kola je uchádzač pozvaný do ďalšieho kola, ktorým je osobný pohovor.

O výsledku výberového konania NIKDY nezabudneme uchádzačov informovať písomne alebo telefonicky.