Sme hrdí na naše úspechy

  • V súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme v roku 2016, v kategórii podpory zosúladenia rodinného a pracovného života, získali 1. miesto.
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora nám v roku 2015 udelila Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
  • V súťaži HR Leading Organisations sme už po štvrtýkrát získali ocenenie Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore Energetika. Toto ocenenie sme získali za roky 2012, 2013, 2014 a 2020.
  • Náš zodpovedný prístup k podnikaniu a pomoc tým, ktorí to potrebujú, sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Už dlhé roky patrí SPP medzi najväčšie a najvýznamnejšie filantropické subjekty na Slovensku.
  • V roku 2015 sme získali 2. miesto v kategórii Strategické riešenia za projekt Keď všetci zamestnanci predávajú v prestížnej súťaži AICO Grand Prix, týkajúcej sa najlepších projektov internej komunikácie.
  • Certifikačný orgán 3EC v júni 2015 potvrdil, že systém manažérstva kvality SPP spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2008 pre predaj plynu a elektriny a tiež, že systém environmentálneho manažérstva SPP spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 14001:2004.
  • Sme hrdí, že sa Nadácia SPP opäť zaradila medzi lídrov v transparentnosti a etike v oblasti firemného darcovstva. V roku 2020 sme dostali Certifikát Transparentná firemná nadácia, ktorý každoročne udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) v spolupráci s KPMG.
  • Vyhrali sme prvú cenu AICO Grand Prix 2016 za internú komunikáciu v SPP s nomináciou do európskej súťaže za projekt o energetickej efektívnosti Mesiac šetrenia v SPP alebo ako sa na šetrenie volá, tak sa z peňaženky ozýva.

Nie len získavame ocenenia, ale ocenenia taktiež udeľujeme

Už 18 rokov podporujeme detskú tvorbu a v spolupráci s občianskym združením Korytnačka, Slovenským paralympijským výborom a redakciou časopisu Fifík vyhlasujeme výtvarnú súťaž „Mesiac detskej tvorby“, kde vyhlasujeme víťazov nádherných detských výtvarných prác.
Už štyri roky dávame verejnosti možnosť na našej facebookovej stránke Vaše SPP hlasovať za najkrajšie obnovenú pamiatku v rámci súťaže Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka.