Zamestnancom ponúkame rôzne benefity

„Dobre vieme, že len spokojní a motivovaní zamestnanci sú zdrojom úspechu. Preto im vytvárame férové a priateľské pracovné prostredie. Skrátka, sme work life balance pozitív.

Ľubomíra Radosová
riaditeľka odboru ľudských zdrojov

Čo by ste povedali na dovolenku navyše, flexibilný pracovný čas, sick days a voľná nad rámec zákonníka práce? Alebo na priepustku 4 hodiny mesačne na vybavenie súkromných a rodinných záležitostí?

Zdá sa vám to málo? A čo tak:

 • parkovacie miesto
 • kafetéria benefitov (príspevok na zdravotnú starostlivosť, kultúru, šport, regeneráciu pracovnej sily, ako napr. regeneračný/rekondičný pobyt, kúpeľná liečba a pod.)
 • príspevok pri narodení dieťaťa zamestnanca
 • odmeny pri pracovných jubileách a odchodné pri odchode na dôchodok alebo príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie
 • stravovacie poukážky v hodnote 5,10 € (príspevok je 55 % z tejto hodnoty) + príspevok na stravu zo sociálneho fondu vo výške 0,60 € na každú stravovaciu poukážku
 • bezplatné prednášky a testovanie zdravia priamo na pracovisku
 • firemné akcie a aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • odborné vzdelávanie, účasť na konferenciách a rozvojové programy pre zamestnancov
 • škôlka a jasle pre deti zamestnancov v Bratislave

A to stále nie je všetko...

 • rozvojové programy pre talentovaných zamestnancov (High Potentials) a pre absolventov vysokých škôl (Graduates)
 • pomoc kolegom v ich ťažkých životných situáciách prostredníctvom neinvestičného fondu (Plynárenská pokladňa)
 • možnosť dobrovoľného darovania krvi priamo na pracovisku (v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou a Slovenským červeným krížom)
 • zamestnanci a ich rodinní príslušníci majú priestor na prezentáciu vlastnej umeleckej tvorby v rámci projektu Umelci medzi nami (výstavy obrazov, fotografií či iných umeleckých predmetov v priestoroch Malej galérie SPP v Bratislave)