Psychológ, školský psychológ

Spojená škola Zborov

Miesto práce
Školská 478, Zborov, Prešovský kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2018-03-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Psychológ, školský psychológ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
400

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - Microsoft Office, internet pokročilý

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1.v študijnom programe psychológia,
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 19. 02. 2018.
Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Školská 478
Zborov

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Ivica Clementová
Tel.: +421 905297056
E-mail: poslať životopis
ID: 3310533   Dátum zverejnenia: 14.2.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.