Charakteristika spoločnosti

Stolárska dielňa s výrobným programom na výrobu obchodných zariadení a atypického nábytku.
Nové CNC obrábacie centrum Morbideli je už úspešne v prevádzke a pracujeme na investícii do ďalšej technológie.