Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť SPINET, a.s. pôsobí v oblasti informačných technológií. Zameriava sa hlavne na špecializované informačné systémy a zariadenia, ako sú digitálne záznamové systémy zvuku, videa a IP telefónie a meteorologické informačné systémy . Významnou oblasťou činnosti spoločnosti je aj dodávka komplexných riešení informačných a bezpečnostných systémov pre malé a stredne veľké firmy.