Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Space - Com s.r.o. sa zaoberá prevádzkovaním obchodných zastúpení /Frančíza/ ako brand partner pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s , už od roku 2008 a dnes už má 7 zastúpení, 2x v Bratislave, Galanta, Nové Zámky, Štúrovo, Komárno, Dunajská Streda.