Product Cost Managment Sales manager

SOVA Digital a.s.

Place of work
Bojnická 3, Bratislava
Contract type
full-time
Start date
ASAP
Salary offered (gross)
dohodou

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Do you have previous experience from controlling, finance or accountancy from a production company? Would you like to learn and know better real production and reasons that directly affect items in reports and therefore company’s profitability?

Or

Do you have experience directly from production or design? Do you have positive relation to economy, numbers and you like to know how the changes in the production processes influence profitability, return on sale and costs?
If your answer was “yes” in one of these two questions, than the Product Cost Management Sales Manager position is the right choice.
Our support and training will help you in your professional development.

Your responsibilities:
- Building customer relations, expansion of sales opportunities
- Conducting customer meetings
- Identifying customers’ needs
- Offer proposal and presentation
- Team management cooperating with order acquirement
- Deal closing

Employee perks, benefits

- Friendly working environment
- Support from the management
- Language courses

Information about the selection process

If you find this offer interesting and you would like to be included into interview process, please send structured curriculum vitae in English and Slovak language to the email address stated below. Written notices will be sent only to successful candidates. Thank you for understanding.


Brief description of the company
For over 25 years, SOVA Digital a.s. supplies software solutions to support design of products and processes. We are direct representative of Siemens PLM in Slovakia.
SOVA Digital provides real key to solve customers’ needs and to create successful products. We do that by implementation of software, hardware, integration of company systems, managing and exchanging data, improving processes and providing support and training. This allows us to cooperate with customers in all sectors dealing with creation, running and updating data about product and preparation of production. SOVA Digital offers scalable solutions, which help customers fulfil their goals.
In 2012, SOVA Digital founded a subsidiary company CITO Digital. Transforming a division to self-standing company, CITO Digital adopted the scope in business process solutions. A great potential of successful results of most companies lies in effective business process solutions. Cooperation with CITO Digital helps customers to make in-time supply of solutions, increase profitability and decrease error rate in orders. Typical customers of CITO Digital are manufacturing companies

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

Economy/Technical

Language skills

English - Advanced (C1) or
German - Advanced (C1)

Driving licence

B

Personality requirements and skills

- able to work with little supervision
- hard working
- customer – oriented
- willingness to work on your personal and professional development

Would be nice to have:
- previous sales experience
- experience from production company
- experience from controlling

Advertiser

Brief description of the company

SOVA Digital a.s. sa vyše 25 rokov venuje dodávke softvérových riešení na podporu návrhu výrobkov a návrhu procesov. Sme priamym zastúpením spoločnosti Siemens PLM na Slovensku.

Dodáva zákazníkom skutočný kľúč na riešenie ich potrieb pre vytvorenie úspešného výrobku. Rieši to implementáciou softvéru, hardvéru, integráciou podnikových systémov, riadením a výmenou dát, úpravou procesov, podporou, školeniami a profesionálnymi službami. To umožňuje SOVA Digital spolupracovať so zákazníkmi vo všetkých oblastiach zaoberajúcich sa tvorbou, prevádzkou a aktualizáciou dát o výrobku a príprave výroby. SOVA Digital ponúka škálovateľné riešenia, ktoré pomôžu zákazníkom napĺňať ich ciele.

V roku 2012 SOVA Digital a.s. založila dcérsku spoločnosť CITO Digital a transformáciou divízie do samostatnej firmy prevzala dcérska spoločnosť náplň v oblasti zákazkového riadenia. V efektívnom zákazkovom riadení spočíva veľký potenciál úspešných výsledkov väčšiny firiem. Spolupráca s CITO Digital prináša zákazníkom zvládanie termínov dodávok riešení, zvýšenú ziskovosť a zníženú chybovosť v zákazkách. Typickými zákazníkmi spoločnosti sú výrobné podniky a projektové organizácie.

Number of employees

25-49 employees

Company address

SOVA Digital a.s.
Bojnická 3
83104 Bratislava
http://www.sova.sk
ID: 2760986   Dátum zverejnenia: 15.11.2016