Prevádzkový manažér/manažérka hotel SOREA Hutník

SOREA, spol. s r.o.

Miesto práce
Tatranské Matliare, Vysoké Tatry
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, resp dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
928 EUR/mesiac928,- EUR základná mesačná mzda brutto, plus príplatky v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• riadenie, organizovanie, kontrolovanie a zabezpečovanie denného chodu stravovacej, ubytovacej a ostatných pridelených prevádzok v hoteli podľa organizačnej štruktúry hotela tak, aby nedošlo k žiadnym vážnym sťažnostiam, škodám a stratám na potravinách, materiáloch a ostatnom majetku
• odovzdávanie si informácií medzi manažérmi hotelovej prevádzky I v rámci jedného hotela ohľadne riadenia, plánovania, kontrolovania a zabezpečovania chodu celej prevádzkarne
• spolupracuje so všetkými strediskami hotela s cieľom zvyšovania kvality služieb a spokojnosti hostí, hospodárnosti a ziskovosti prevádzky, zabezpečuje príkazy riaditeľa hotela a riadi sa vydanými pokynmi
• je osobitne zodpovedný za dodržiavanie štátnych hotelových štandardov a štandardov hotelovej siete, a to vo všetkých strediskách hotela
• riadenie svojho úseku v súlade s miestnymi, okresnými, krajskými a štátnymi predpismi pre prácu stravovacích a ubytovacích zariadení
• štandardy kvality jedál a nápojov, kvality služieb tak, ako sú stanovené pre hotelové odbytové a výrobné strediská
• dodržiavanie sortimentu jedál a nápojov vo všetkých odbytových a výrobných strediskách a zabezpečuje, aby sa podávalo množstvo uvedené v jedálnom lístku
• osobnú prítomnosť a dohľad na expedíciu jedál v kuchyni a obsluhu v odbytových strediskách, kontrolu akosti, úpravu a hmotnosť, príp. objem podávaných jedál a nápojov; zabezpečovanie za včasnú expedíciu jedál a nápojov pre hostí,
• koordináciu a kontrolu nových technologických postupov výroby, štandardy množstva a kvality jedál a nápojov, ako aj služieb v odbytových strediskách, robenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
• zostavovanie týždenného jedálneho lístka pre pobytových klientov
• pravidelne robenie výťažnosti jedál
• správne zaťažovanie stredísk a odťažovanie stredísk (odpočty)
• výpočet cien a vedie kalkulačné a cenové listy
• obnovu jedálneho a nápojového lístka
• kontrolu dodržiavania zásad správneho stolovania a podávania jedál a nápojov
• spracovávanie podkladov pre odbavenie skupinovej klientely pre gastronomické akcie
• riadenie a kontrolu ubytovacieho úseku hotela v súlade so stratégiou, triedou, štandardmi a pracovným postupom stanoveným riaditeľstvom
• zodpovedá za vývoj nákladov a maximalizuje využitie ubytovacích kapacít
• dodržiavanie zásad správneho postieľania
• spolupodieľanie sa na príprave marketingových programov v odbytových strediskách hotela
• stretávanie sa zo zástupcami organizovaných akcií, v spolupráci s marketingom prerokovávanie potrebných opatrení na ich prípravu a úspešný priebeh
• koordinovanie hotelových a firemných marketingových programov s predajom ubytovacích služieb
• prípravu a s marketingovým úsekom odsúhlasenie časových rozvrhov banketov, večierkov a pod., odsúhlasenie plánov na zabezpečenie pracovných síl pre tieto akcie
• preberanie sťažností na stravovanie a služby vo všetkých odbytových a výrobných strediskách a zabezpečenie vykonania nápravných opatrení
• prípravu návrhu ročného plánu tržieb, nákladov a zisku za zverený úsek
• navrhovanie nákupu hmotného (HIM) a nehmotného (NIM) investičného majetku pre vybavenie odbytových a výrobných stredísk v rozsahu možnosti plánu a potrieb prevádzky hotelu, jeho riadne skladovanie a výdaj
• pravidelnú mesačnú kontrolu podkladov pre mesačnú uzávierku jednotlivých stredísk
• kontrolovanie správnosti používania registračnej pokladne v odbytových strediskách
• za náklady odbytových stredísk, stará sa o dodržiavanie rozpočtu nákladov a hospodárnosť odbytových stredísk
• pomoc pri analýze a kontrole nákladov na zverených úsekoch a pri zdokonaľovaní kontrolných postupov kvality na týchto úsekoch
• zabezpečenie dodržiavania postupov na ochranu a bezpečnosť tržieb na zverených úsekoch
• je členom inventarizačnej komisie a vykonáva práce s tým spojené
• uskutočňovanie inventarizácie podľa platných predpisov a rozdiely vysporadúva v stanovených termínoch
• vykonávanie stop kontroly na strediskách a zúčastňuje sa pravidelných inventúr
• vypracovávanie škodových protokolov
• v spolupráci s ekonomikou a marketingom zabezpečenie kontrolu platieb za poskytnuté služby na úver
• kontrolu šetrného zaobchádzania s technologickou vybavenosťou všetkých stredísk a zabezpečuje minimalizáciu spotreby energií
• účasť na zostavovaní sortimentu objednávaných tovarov
• zabezpečovanie vyjednávania s dodávateľmi pre potreby zásobovania tovarom, surovinami a pomocným materiálom určeným pre odbytovú sféru
• zabezpečenie úpravu miestností na usporiadanie organizovaných akcií a následné kontrolovanie prípravu miestností
• dodržiavania predajných a záverečných hodín
• riadenie a kontrolovanie a aktualizovanie systému HACCP odbytových a výrobných stredísk (dodržiavanie sanitárneho plán schváleného) na hotely
• v spolupráci s úsekom ľudských zdrojov na riaditeľstve a riaditeľom hotela vypracúvanie návrhu a po jeho schválení zabezpečenie obsadenia odbytových a výrobných stredísk pracovnými silami na rok, sezónu a na jednotlivé pracovné zmeny (aj výberové konania)
• vypracovávanie, prípadne schvaľovanie mesačných, týždenných a podrobných denných rozpisov akcií z prevádzkového hľadiska
• schvaľovanie rozpisu všetkých podriadených pracovníkov na pracovné zmeny, pritom dbá na primerané obsadenie pracovníkov z hľadiska využívania pracovného času a kvalifikácie
• riadenie pracovníkov svojich úsekov tak, aby sa dosiahla progresívna úroveň pracovných výkonov, sledovanie pracovného využitie podriadených zamestnancov, kontrolu ich dochádzky do zamestnania a prítomnosť v práci, ako aj plnenie ich úloh na pracovisku
• v prípade potreby organizovanie dennej kontroly personálu a informácií o jedálnom lístku
• dozeranie na osobnú hygienu a ustrojenosť pracovníkov na svojich úsekoch
• bežnú evidenciu pracovných výkazov, ktoré aj kontroluje a podpisuje
• kontrolovanie evidencie zamestnaneckého ubytovania, dávanie podkladov ekonomickému úseku na zúčtovanie zamestnaneckého ubytovania,
• vedenie evidencie o zamestnaneckej strave a spracovanie potrebných podkladov
• kontroluje platnosť zdravotných preukazov a absolvovanie hygienického minima pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s potravinami a vedie o tom evidenciu
• spracovávanie potrebnej agendy a kontrolovanie predpisov PO, CO, BOZP
• v rámci svojich kompetencií a zodpovedností komunikuje a spolupracuje so štátnymi kontrolnými orgánmi (SOI, hygiena a pod.)
• odovzdávanie si informácií medzi manažérmi hotelovej prevádzky I v rámci jedného hotela ohľadne riadenia, plánovania, kontrolovania a zabezpečovania chodu celej prevádzkarne
• dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a všetky platné právne predpisy týkajúce sa jeho práce a prevádzkovej činnosti

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti
- benefity plynúce z Kolektívnej zmluvy,zvýhodnené rekreácie, využitie relaxačných zariadení hotelovej siete SOREA
- možnosť zamestnaneckého ubytovania a stravovania
- práca v priateľskom kolektíve
- podniková sociálna politika
- výplata mzdy načas

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači môžu posielať svoje žiadosti spolu s profesným životopisom na uvedenú e-mailovú adresu.
Ďakujeme všetkým kandidátom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Všetky životopisy spolu so žiadosťami budú starostlivo posúdené, kontaktovať budeme len vybraných kandidátov, ktorí postúpia do užšieho výberu.
Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie sú zverejnené na našej webovej stránke, www.sorea.sk, v časti Kariéra u nás, pod názvom Informácia o spracovaní osobných údajov, alebo informácie môžete získať na nasledovnom liku:
https://www.sorea.sk/images/files/OCHRANA_OSOBNYCH_UDAJOV/Inform%C3%A1cie_t%C3%BDkaj%C3%BAce_sa_sprac%C3%BAvania_a_ochrany_osobn%C3%BDch_%C3%BAdajov_uch%C3%A1dza%C4%8Dov_o_zamestnanie_na_%C3%BA%C4%8Dely_v%C3%BDberov%C3%A9ho_konania.pdf

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2020 (ostáva ešte 22 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

cestovný ruch, manažment, marketing, obchod

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

prevádzkový manažér
1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- príjemné vystupovanie
- komunikačné schopnosti
- zodpovednosť, samostatnosť, pozitívny prístup k práci
- prax v odbore výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme najväčšia hotelová spoločnosť v Slovenskej republike so sieťou 10 hotelov, ktoré sa nachádzajú v krásnych prírodných lokalitách Vysokých a Nízkych Tatier, v Ľubovnianskych kúpeľoch, v Bratislave.
Poskytujeme širokú ponuku produktov a služieb, ako napr. rodinné dovolenky, seniorské pobyty, víkendové a relaxačné pobyty, regeneračné pobyty, poznávacie a skupinové zájazdy hlavne pre zahraničných obchodných partnerov, kongresové služby, školy v prírode, zabezpečujeme kompletné služby pre športové sústredenia a lyžiarske pobyty v atraktívnych lokalitách. Myslíme aj na zdravotne postihnutých klientov a vo vybraných hoteloch je k dispozícii bezbariérové ubytovanie a služby. Poskytujeme aj ubytovanie a stravovanie zamestnancom.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

SOREA, spol. s r.o.
Hotel SOREA Hutník
059 53 Tatranské Matliare
http://www.sorea.sk

Kontakt

ID: 3944959  Dátum zverejnenia: 30.7.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 928 EUR/mesiac