Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodom so zváracou technikou, náradím, brusivom, ochrannými pomôckami a príbuzným sortimentom.