Charakteristika spoločnosti

Firma software4production GmbH vyvíja a prevádzkuje inovatívny softvér pre priemyselné podniky. Naše riešenie pozostáva z rôznych modulov, ktoré sú spájané podľa predstáv zákazníka do jedného celku. Zameriavame sa hlavne na MES/APS, Industrie 4.0, automatizáciu a digitalizáciu podnikových procesov.
Často vystupujeme ako subsystém pre ERP systémy, kde preberáme úlohy plánovania APS, zberu dát od zamestnancov BDE, strojov MDE/OPC UA/Siemens S7 a internú logistiku v reálnom čase.