Charakteristika spoločnosti

Stavebná, obchodná a realitná spoločnosť - SOAR spol. s r. o. a následne SOAR Sk a.s. pôsobí stabilne na trhu viac ako 20 rokov.
Počas svojej existencie zrealizovala cez 350 stavebných zákaziek najmä v sektore pozemných stavieb a to najmä:
- rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, škôl, domovou sociálnych služieb, úradov a iných rôznych objektov.
- novostavby bytových domov, telocviční, hál, priemyselných objektov a ďalšie....

Zobraziť celú charakteristiku
Ročný priemerný obrat v stavebnej výrobe činí cca 8 mil. eur/rok za posledných 10 rokov.

Priemerný počet pracovníkov s ktorými spoločnosť permanentne pracuje je na úrovni 25 zamestnancov THP a cca 30 pracovníkov v zmluvnom vzťahu a taktiež veľké množstvo ďalších zmluvných partnerov - poddodávateľov.

Naša spoločnosť počas svojej existencie vždy hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom bez dlhov a nedoplatkov s bežnej podnikateľskej činnosti.
Spoločnosť počas svojej existencie nikdy nedlhovala finančné prostriedky na mzdách pre svojich pracovníkov.
Spoločnosť má vytvorené vnútropodnikové pravidlá smernice a usmernenia, ktorými sa riadia všetci pracovníci spoločnosti pri plnení pracovných úloh.

Všetky procesy v spoločnosti podliehajú prísnym kritériam certifikácie manažérstva kvality ISO 9001:2016, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2016, manažérstva bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ISO 18001:2009, manažérstva kvality v projektoch ISO 10006:2004 a v neposlednom rade manažérstvo proti korupcii ISO 37001:2016.

Spoločnosť má zrealizované množstvo stavieb pre svojich spokojných zákazníkov a mnohé z nich získali ocenenia či ďakovné uznania napr. cena Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za bytové domy, významné ocenenie "Diamant slovenského biznisu 2014" a iné.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: SOAR, spol. s r.o.

1 - 4 z 4