Sme stavebno-obchodná spoločnosť, s vlastnou kovovýrobu, so sídlom v Žiline pôsobiaca na trhu stabilne od roku 1998.

Vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti zabezpečujeme vykonávanie generálnych dodávok stavieb alebo subdodávok. Zamestnávame takmer 80 pracovníkov v administratívno-prípravnej sfére.

Zabezpečujeme komplexnú realizáciu stavieb, vrátane profesií a to od prípravy projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti cez samotnú realizáciu diela, až po kolaudáciu a odovzdanie stavby do užívania na území Slovenskej republiky a taktiež v krajinách Európskej únie. Vlastnou kovovýrobou dokážeme pokryť požiadavky na výrobu a montáž oceľových konštrukcií rôzneho charakteru.

Pružne reagujeme na vývoj trhu a na najnovšie trendy v stavebníctve.

Počas existencie našej spoločnosti sme zrealizovali množstvo stavieb pre svojich spokojných zákazníkov a väčšina z nich získala ocenenia. Napríklad čestné uznanie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, za realizáciu bytových domov, ocenenie Diamant slovenského biznisu 2014 a iné.

Ponuky práce: SOAR, spol. s r.o.

1 - 9 z 9