Charakteristika spoločnosti

baliareň potravín, reklamná potlač na hygienicky balenom cukre, balenie sypkých a kusových materiálov