Charakteristika spoločnosti

Smile Clinic je súkromná zubná klinika, ktorá svojim klientom poskytuje širokú škálu nadštandardných stomatologických služieb od roku 2006 v Piešťanoch a od roku 2015 aj v Bratislave. Na základe portálu Global Clinic Rating ( https://gcr.org/c/smile-clinic-dental-holiday-bratislava ), ktorý hodnotí podľa odbornosti personálu, vybavenia kliniky a celkovej spokojnosti pacientov je naša klinika 1. na Slovensku.
Klinika je vybavená najmodernejšou zubnou technikou a patrí medzi popredné zubné kliniky pôsobiace v oblasti zubného turizmu na Slovensku, zameraná prevažne na restoratívnu a estetickú stomatológiu a implantológiu.
www.smileclinic.sk https://www.facebook.com/smileklinik/