Charakteristika spoločnosti

Čerpacia stanica s reštauráciou.