Charakteristika spoločnosti

História našej malej takmer rodinnej firmy sa datuje od roku 2011. Členovia Smash tímu sú absolventmi vysokých škôl technického alebo marketingového zamerania s dlhoročnými skúsenosťami s prácou v svojom odbore. Každý človek v našom tíme predstavuje experta v svojej oblasti pôsobenia, čo zaručuje spojenie kreativity s modernými technologickými riešeniami. Medzi základné firemné hodnoty patrí orientácia na inovácie a na zákazníka, ktorého spokojnosť je na prvom mieste. Dôraz kladieme na kvalitné popredajné služby. V súčasnosti tvoria náš kolektív štyria ľudia a ďalší externí spolupracovníci.