Charakteristika spoločnosti

Služby pre bývanie, s. r. o. zabezpečuje správu domového a bytového fondu v osobnom vlastníctve.