Technik _údržby logistiky _ Automatizácia a MaR

 • Lokalita
  Kľačany
 • Pracovný pomer
  plný úväzok
 • Režim práce
  Denný
 • Ponúkaná mzda
  1 200 EUR/mesiac*
* Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy. Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta.
Hľadáme spoľahlivého kolegu/kolegyňu so zodpovedným prístupom k pracovným povinnostiam, schopného zvládať stresové situácie, s dobrými organizačnými a analytickými schopnosťami, ktorý/á bude vykonávať a zabezpečovať údržbu a opravy zariadení riadiacich systémov a zariadení merania a regulácie.

Miesto výkonu práce Kľačany

Ako u nás môžete využiť svoje znalosti?
Ako Technik _automatizácia a MaR bude vašou úlohou:
 • vykonávať výkony preventívnej, prediktívnej a reaktívnej údržby
 • zabezpečovať dohľad nad externými dodávateľmi pri výkone preventívnej, prediktívnej a reaktívnej údržby ako aj dohľad nad výkonom revízii a úradných skúšok VTZ v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. a inej platnej legislatívy
 • vykonávať odstránenie zistených nezhôd, zodpovedať za technický stav a funkčnosť zariadení
 • zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú funkciu zverených technologických zariadení a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia
 • vypracovávať správy o príčinách porúch na daných zariadeniach
 • zodpovedať za aktuálnosť a udržiavanie technickej dokumentácie
 • dodržiavať a dohliadať na dodržiavanie predpisov HSE, BOZP a PO na pracovisku
 • definovať špecifikáciu náhradných dielov pre kritické zariadenia

Čo očakávame?
 • úplné stredoškolské vzdelanie v odbore meranie a regulácia, automatizácia; resp. VŠ vzdelanie (technické, MaR/Automatizácia)
 • min. 3-ročná odborná prax v oblasti automatizácie, merania a regulácie, údržby MaR
 • osvedčenie vydané podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z. na činnosť min. §21 elektrotechnik v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
 • doklad o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov v zmysle §16 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. nie staršie ako 5 rokov
 • porozumenie projektovej dokumentácii
 • počítačové zručnosti MS Office na užívateľskej úrovni
 • vodičský preukaz typu B – aktívny vodič

Výhodou pre uchádzača je:
 • prax v priemyselnej prevádzkovej údržbe automatizačných zariadení a zariadení MaR
 • prax na inštaláciách automatizačných zariadení a zariadení MaR v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár a prachov
 • znalosť a práca v programoch SIMATIC WINCC a SIMATIC STEP 7
ID: 3950658  Dátum zverejnenia: 14.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 200 EUR/mesiac