Senior IT Project Manager

 • Lokalita
  Bratislava
 • Pracovný pomer
  plný úväzok
 • Režim práce
  Denný
 • Ponúkaná mzda
  3 000 EUR/mesiac*
* Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy. Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta.
Hľadáme pre svoju dcérsku spoločnosť MOL IT & Digital GBS Slovakia, s. r. o. nového člena teamu, na útvar Služby informačných technológií s miestom výkonu práce: Bratislava, Vlčie hrdlo.

Ľudia sú pre nás na prvom mieste. Spoliehame sa na ich odbornosť, profesionalitu a otvorenú spoluprácu. Priťahujeme talentovaných a ambicióznych ľudí, ktorí chcú prinášať zmenu. Rozvíjame ich zručnosti a znalosti v snahe dlhodobo ich motivovať a podporiť ich zanietenosť pre to, čo robia. Budujeme silné partnerstvá, fungujúce ako rôznorodé tímy, aby sme boli najlepší.

Koho hľadáme?
Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorého úlohou bude implementácia vývoj SAP ERP modulov, dodávať komplexné IT riešenia na základe strategických požiadaviek Skupiny MOL a zabezpečovanie spokojnosti interných zákazníkov ako aj dobrú spoluprácu s inými zainteresovaných stranami z externého prostredia. Hlavnou zodpovednosťou bude plánovanie, príprava, implementácia a hodnotenie pridelených IT projektov. Úspešný uchádzač bude komplexne riadiť pridelené IT projekty, od obsahovej hodnoty až po business dopady na spoločnosť.

Na pozícii Senior IT Project Manager bude Vašou úlohou:
 • Viesť ERP projekty zamerané na investície do IT a vývoj aplikácií;
 • Zodpovedať za realizáciu projektov v súlade s obchodnými požiadavkami, plánovaného rozpočtu a časového harmonogramu;
 • Sledovať a dodržiavať metodiku projektového riadenia a zameriavať sa na neustále zlepšovanie metodiky, aby výstupy z riadenia projektov spĺňali požadované kvalitatívne kritériá;
 • Viesť implementáciu komplexných zmien súvisiacich so strategickými IT systémami pomocou inovatívnych IT riešení a osvedčených postupov;
 • Riadiť interné projektové tímy a dohliadať na činnosti externých obchodných partnerov zodpovedných za implementáciu;
 • Analyzovať pokrok v implementácii projektov v súlade so špecifikáciami, rozpočtovým plánom, obchodnými požiadavkami a harmonogramom smerom k vrcholového manažmentu spoločnosti;
 • Zabezpečovať nastavenie procesu a prevádzkovú podporu po spustení nových aplikácií;
 • Sledovať výsledky implementácie projektov, poskytovať vstupy na hodnotenie výkonnosti interných zdrojov a externých dodávateľov.

Čo očakávame?

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore informačné technológie alebo financie;
 • Absolvovaný certifikát pre projektový manažment a riadenie (Prince2 Practitioner, PMP alebo ekvivalent);
 • Minimálne 7 rokov praxe riadenia projektov z oblasti IT;
 • Znalosť IT systémov a modelov ERP, MS Office a Project Professional a iné sú výhodou;
 • Znalosť anglického jazyka na min. úrovni B2;
 • Štruktúrované myslenie, orientované na výsledky a schopnosť prebrať zodpovednosť za riadenie projektov;
 • Dobré organizačné schopnosti, medziľudské riadenie, zvládanie konfliktov a komunikačné zručnosti.
ID: 3867437  Dátum zverejnenia: 10.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 3 000 EUR/mesiac