Odborný pracovník profesie Elektro

 • Lokalita
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 • Pracovný pomer
  plný úväzok
 • Režim práce
  Denný
 • Ponúkaná mzda
  1560*
* Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy. Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta.
Koho hľadáme?
Hľadáme spoľahlivého kolegu/kolegyňu so zodpovedným prístupom k pracovným povinnostiam, schopného zvládať stresové situácie, s dobrými organizačnými a analytickými schopnosťami, ktorý/á bude zabezpečovať spoľahlivý a bezpečný chod zverených elektrických zariadení ako aj výkon údržby v oblasti daných zariadení.

Ako u nás môžete využiť svoje znalosti?
Ako Odborný pracovník profesie Elektro bude vašou úlohou:

 • zabezpečiť spoľahlivý a bezpečný chod zverených technologických zariadení a v prípade potreby prijať nápravné opatrenia
 • zodpovedať za technický stav a funkčnosť zariadení
 • vypracovávať správy o príčinách porúch na daných zariadeniach zabezpečovať zaisťovanie, uvádzanie do testu a odisťovanie zariadení počas GR, TZ a rekonštrukcií
 • plánovať výkony preventívnej, prediktívnej a reaktívnej údržby ako aj výkon revízii a úradných skúšok VTZ v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. a inej platnej legislatívy a následne zabezpečiť odstránenie zistených nezhôd viesť evidenciu zverených technologických zariadení
 • zodpovedať za aktuálnosť dokumentácie a archiváciu sprievodnej technickej dokumentácie
 • dohliadať na dodržiavanie predpisov HSE, BOZP a PO na pracovisku
 • definovať optimálnu hladinu HZ (zásob) a opraviteľných náhradných dielov pre kritické zariadenia pre zvyšovanie spoľahlivosti a bezpečnosti zariadení

Čo očakávame?
 • Úplné stredoškolské vzdelanie v odbore elektro resp. VŠ vzdelanie (technické, elektro)
 • Min. 3-ročná odborná prax v oblasti elektrotechniky, elektro údržby
 • Osvedčenie vydané podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z. na činnosť §22, 23 samostatný elektrotechnik v rozsahu - Elektrické zariadenia mn, nn, vn do min. 7.2 kV v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov
 • Doklad o absolvovaní Aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov v zmysle §16 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. nie staršie ako 5 rokov
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni B1
 • Počítačové zručnosti MS Office na užívateľskej úrovni
 • Vodičský preukaz typu B – aktívny vodič

Výhodou pre uchádzača je:
 • Prax v priemyselnej prevádzkovej údržbe elektrických zariadení
 • Prax na elektrických inštaláciách v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár a prachov
 • Porozumenie projektovej dokumentácii elektrických zariadení
Zaujala vás táto pracovná ponuka?
V tom prípade nás neváhajte kontaktovať.
Poslať životopis
ID: 3580876   Dátum zverejnenia: 8.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1560