Špecialista Investičných Projektov - „Stavbár"

 • Lokalita
  Bratislava
 • Pracovný pomer
  plný úväzok
Hľadáme nového kolegu so stavebnym zameraním do teamu špecialistov Riadenia investičných projektov. Úlohou úspešného kandidáta bude organizovanie a koordinovanie potrebných aktivít pre úspešnú realizáciu schválených projektov pri dodržaní rozpočtových nákladov, termínov stavieb a technického obsahu projektu v súlade so schválenými zadávacími údajmi projektu.

Zodpovednosti/úlohy:
 • V prípravnej fáze projektu spolupracovať s vlastníkom projektu. Spolupracovať pri príprave rozpočtovaných investičných nákladov, vypracovať harmonogram (v MS Project) realizácie pripravovaného projektu a tak prispievať k presnému určeniu požiadaviek na kapacity.
 • Zabezpečovať spracovanie dopytovej dokumentácie projektu. Organizovať a dohliadať na proces vyžiadania ponúk potrebných na realizáciu projektu, zúčastňovať sa na vyhodnotení ponúk a príprave zmlúv.
 • Pripomienkovať projektovú dokumentáciu, riadiť realizačné práce projektu, svojou koordinačnou a kooperačnou činnosťou podporovať postup podľa schváleného harmonogramu, kontrolovať dodržiavanie pravidiel HSE v priebehu realizácie projektov. Predkladať hlásenia (týždenné, mesačné) o stave ním riadených projektov. V predložených ponukách na výkon montážnych prác spolupracovať pri kontrole jednotkových cien oproti cenám definovaným v aktuálnom cenníku prác CENEKON.
 • Zastupovať investora pri získavaní potrebných povolení stavieb, zabezpečovať technický a stavebný dozor na stavbách počas výstavby
 • Kontrolovať progres a rozpočet počas realizácie stavieb
 • Spracovávať mesačné hlásenia o stave stavieb
 • Preberať stavby od dodávateľa a ich odovzdávanie konečnému používateľovi * Uplatňovať reklamácie a viesť reklamačné konania v rámci garančného obdobia

Požiadavky:
 • vysokoškolské vzdelanie - absolvent stavebnej fakulty
 • znalosť anglického jazyka - aktívna znalosť slovom aj písmom (komunikácia so zahraničnými dodávateľmi)
 • prax min. 10 rokov v odbore
 • znalosť práce s PC (MS Office pokročilý, MS project pokročilý, Autocad základy)
 • plynulé čítanie technických výkresov a projektovej dokumentácie a orientácia v nich
 • vodičský preukaz B a aktívne šoférovanie
 • v prípade potreby ochota cestovať (po SR)
Zaujala vás táto pracovná ponuka?
V tom prípade nás neváhajte kontaktovať.
Poslať životopis
ID: 3263291   Dátum zverejnenia: 7.12.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.