Voľné pracovné pozície

 1. Programátor PLC/Elektortechnik pre riadiace systémy do Slovnaftu
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 2. GROWWW_Customer Care
  Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 3. Finance Business Partner – Expert kontroling
  Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 4. Elektro(silnoprúd) - operátor vonkajší
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 5. Zákaznícky servis_GROWWW
  Vlčie hrdlo, Ružinov, Slovensko, Bratislava (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 6. Crude Oil Trader
  Vlčie hrdlo, Ružinov, Slovakia, Bratislava (Job with occasional home office)
 7. Mechanik strojov a zariadení - obrábač
  Vlčie hrdlo, Ružinov
 8. IT podpora čerpacích staníc
  Žilina
 9. Senior IT Project Manager - Downstream
  Vlčie hrdlo, Bratislava, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 10. Operátor / operátorka chemickej výroby
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 11. Operatívny nákupca
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 12. GROWWW - Špecialista aplikačnej podpory
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 13. GROWWW - Manažment IT aktív
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 14. GROWWW - Hlavné plánovanie – zameranie Elektro/Meranie a regulácie
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 15. GROWWW - Účtovník/-čka
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 16. Finance Business Partner – Expert kontroling
  Vlčie hrdlo, Bratislava
 17. IT Project Manager (IT Corporate)
  Vlčie hrdlo, Ružinov, Slovensko, Bratislava (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 18. Špecialista investičných projektov (SAP)
  Vlčie hrdlo, Ružinov, Slovensko, Bratislava (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)
 19. HR recruitment support
  Vlčie hrdlo, Bratislava