Ekonóm SSTZ

Slovenský stolnotenisový zväz

Miesto práce
Černockého 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
okamžite
Mzdové podmienky (brutto)
1 250 EUR/mesiac13. a 14. plat

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Je profesionálnym pracovníkom aparátu v sekretariáte SSTZ, zodpovedným za ekonomiku, hospodárenie a materiálne zabezpečenie zväzu. Je riadený generálnym sekretárom SSTZ. Zúčastňuje sa na zasadnutiach VV SSTZ. Má podpisové právo a hmotnú zodpovednosť za pokladňu.

2. Pracovné úlohy na úseku ekonomiky, hospodárenia, sponzoringu a materiálneho zabezpečenia vykonáva v zmysle uznesení VV SSTZ a požiadaviek komisie pre ekonomiku a marketing SSTZ, podľa pokynov predsedu SSTZ a generálneho sekretára SSTZ. Zásadné ekonomicko-sponzorské a hospodárske otázky zväzu rieši v koordinácii s predsedom VV SSTZ a generálnym sekretárom.

3. Zodpovedá za vykonávanie ekonomicko-finančných operácií: rozpočtu SSTZ (jeho výdavkovej a príjmovej časti), prehľadu o stave účtu, vypracovanie rozboru hospodárenia SSTZ, ktorý predkladá na rokovanie VV SSTZ, prijíma poplatky pre SSTZ od príslušných stolnotenisových subjektov, uskutočňuje fakturáciu a preplácanie faktúr. Realizuje finančné plnenie, vyplývajúce z dohôd a zmlúv SSTZ. Zabezpečuje zúčtovanie finančných dotácií zo štátnych zdrojov a od sponzorských subjektov. Zodpovedá za celkové hospodárenie SSTZ a spravuje finančnú hotovosť – podľa rozhodnutia VV SSTZ.

4. Zodpovedá za ekonomické, finančné a materiálne zabezpečenie vrcholných domácich a medzinároných akcií a súťaží SSTZ. Realizuje poistenie RD SR na zahraničné štarty. Uskutočňuje vyplácanie finančných náležitostí na zasadnutiach VV SSTZ, konferencie a komisií SSTZ, na VT, KT poriadaných SSTZ a účastníkom seminárov a porád SSTZ.

5. Zabezpečuje devízové prostriedky na medzinárodné štarty RD SR – podľa požiadaviek komisie športovej reprezentácie v zmysle platných smerníc a nominácií VV SSTZ a uskutočňuje ich zúčtovanie.

6. Podieľa sa v spolupráci s komisiou pre marketing a ekonomiku SSTZ na sponzorských aktivitách SSTZ a na zvyšovaní príjmov SSTZ.

7. Sleduje hospodárske výsledky HZ SSTZ v rámci celkového hospodárenia SSTZ a jeho výsledkov.

8. Vykonáva poukázanie finančných príspevkov schválených VV SSTZ na príslušné subjekty – oddiely, kluby, ŠT, KSTZ – KVM, OV významných akcií a poplatkov na ITTF, ETTU, na MS, ME, MEJ, resp. ďalšie podľa rozhodnutia VV SSTZ.

9. Zodpovedá za vedenie agendy komisie pre ekonomiku a marketing SSTZ. Na činnosti komisie sa podieľa v úzkej súčinnosti s jej predsedom.

10. Vydáva objednávky pracovníkom SSTZ podľa potrieb zabezpečovania úloh SSTZ a vybavuje objednávky, súvisiace s realizáciou súťaží a podujatí SSTZ.

11. Zodpovedá za spracovanie majetku SSTZ, jeho poistenie, evidenciu a inventarizáciu v zmysle schválenej koncepcie, platných smerníc a zásad VV SSTZ.

12. Zodpovedá za sklad všeobecného a športového materiálu SSTZ, vedie skladovú evidenciu, uskutočňuje nákup materiálu pre potreby sekretariátu SSTZ a športové akcie a podujatia zväzu. Prostredníctvom koordinátora štátnej reprezentácie, alebo iného povereného pracovníka vydáva športový materiál pre členov RD SR a RT a na stolnotenisové podujatia SSTZ. Vybavuje na colných orgánoch SR dovoz materiálu od zahraničných sponzorských firiem.

13. Zabezpečuje dopravu RD SR na medzinárodné akcie podľa požiadaviek generálneho sekretára, resp. trénera reprezentácie SR a dovoz a odvoz zahraničných družstiev v rámci usporiadania EL, MM, MM ml. a ďalších vrcholných akcií na Slovensku.

14. Zabezpečuje starostlivosť o služobné motorové vozidlá SSTZ. Vykonáva pracovné cesty podľa pokynov generálneho sekretára SSTZ. Motorové vozidlá SSTZ dáva podľa potrieb SSTZ k dispozícií určeným osobám na zabezpečenie pracovných úloh na schválených služobných cestách RD SR a pracovníkom sekretariátu a VV SSTZ.

15. Zúčastňuje sa porád sekretárov zväzov pre ekonomiku zvolávaných MŠVVaŠ SR a SOŠV a pracovno-koordinačných porád pracovníkov sekretariátu SSTZ.

16. Zabezpečuje aj ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného pracovníka.

Zamestnanecké výhody, benefity

13. a 14. plat

Informácie o výberovom konaní

Nástup do zamestnania okamžite

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2020 (ostáva ešte 6 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe - základy
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - základy

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

ekonóm
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť športovej (stolnotenisovej) problematiky

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

organizovanie športu - stolného tenisu

Počet zamestnancov

5-9 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 6
83153 Bratislava
ID: 3950858  Dátum zverejnenia: 16.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 250 EUR/mesiac