Samostatný odborný referent / špecialista právnik

Slovenský pozemkový fond

Miesto práce
Búdková, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
od 01.05.2021
Mzdové podmienky (brutto)
940 EUR/mesiacMinimálne 940,- € (platová tarifa zamestnancov vo verejnej správe + osobný príplatok), minimálny plat pri nástupe a počas 3 - mesačnej skúšobnej doby. Konečná výška nástupného platu bude závislá od dĺžky započítanej odbornej praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 zabezpečovanie podkladov z vecne príslušných organizačných útvarov fondu a príprava sprístupnenia informácie na žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov
 príprava prvostupňového rozhodnutia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov
 príprava stanoviska k odvolaniu proti prvostupňovému rozhodnutiu a návrhu druhostupňového rozhodnutia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov pre generálneho riaditeľa
 zastupovanie SPF v priestupkových konaniach na úseku práva na prístup k informáciám podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 zastupovanie SPF v konaniach o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 vedenie evidencie vybavovaných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
 príprava stanovísk pre OČTK z podkladov vecne príslušných organizačných útvarov fondu
 príprava poverení pre zamestnancov fondu na zastupovanie v konaniach pred OČTK
 príprava návrhov trestných oznámení za fond
 zastupovanie SPF v trestných konaniach
 zabezpečuje podklady z vecne príslušných organizačných útvarov fondu a vypracováva analýzy, prehľady, štatistiky a správy.

Zamestnanecké výhody, benefity

- benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
- pohyblivá pracovná doba

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer na dobu určitú 1 rok s trojmesačnou skúšobnou dobou s možnosťou predĺženia pracovného pomeru.
Pozvaní na pohovor budú len vybraní uchádzači.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Právo

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 počítačová gramotnosť úrovne pokročilý
 vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič
 aktívna znalosť štátneho jazyka slovom a písmom
 aktívna znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku správy nehnuteľností vo vlastníctve SR a nakladania s pozemkami nezistených vlastníkov
 aktívna znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa slobodného prístupu k informáciám
 aktívna znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 aktívna znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa trestnoprávnej agendy
 samostatnosť, koncepčnosť, flexibilita, schopnosť určenia pracovných priorít
 dobre rozvinuté komunikatívne schopnosti
 schopnosť zvládať krízové a stresové situácie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom. Zároveň nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov
ID: 4062147  Dátum zverejnenia: 15.4.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 940 EUR/mesiac