Charakteristika spoločnosti

Vzdelávacia inštitúcia pôsobiaca na celom Slovensku, patrí medzi najnavštevovanejšie jazykové školy. Najširšia ponuka výučby cudzích jazykov vo všetkých úrovniach, odborné kurzy, prípravné kurzy na vysoké školy v SR a ČR, prípravné kurzy na maturitu.