Charakteristika spoločnosti

Slovenský futbalový zväz založený v roku 1938, je najväčšou organizáciou na Slovensku s viac ako 420000 členmi. Zabezpečuje pravidelnú športovú činnosť v mestách a obciach po celej krajine. Je členom Medzinárodnej futbalovej federácie a Únie európskych futbalových zväzov.