Slovensky dom Centrope bolo založené v roku 2008. Je to združenie právnických osôb, ktorého členmi sú - Mesto Bratislava, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Stupava, Svätý Júr a mestská časť Čunovo. Vytvárame spoločné projekty na rozvoj daného územia. Združenie pôsobí ako nadregionálna rozvojová agentúra a spolupracuje so subjektami z cezhraničného územia medzi Rajúskom, Maďarskom, Českou republikou a Slovenskom.
Agenda sa sústreďuje na tvorbu cezhraničných projektov, správu regionálnych projektov, aktivít a podujatí. Našou oblasťou pôsobenia je najmä cestovný ruch, regionálny rozvoj, infraštruktúra a životné prostredie.

Ponuky práce: Slovenský dom Centrope

1 - 1 z 1