Charakteristika spoločnosti

Slovensko minulo na informatizáciu viac ako miliardu eur, ale úradníkom stále robíme poštára. Sme občianske združenie Slovensko.Digital a už tretí rok sa to snažíme zmeniť. Aj vďaka podpore verejnosti sme dokázali:

Zobraziť celú charakteristiku
• Zastaviť nezmyselné IT projekty v hodnote stoviek miliónov eur.
• V rámci nášho ekosystému (https://ekosystem.slovensko.digital/) vytvoriť vlastné produkty, ktoré zlepšujú používateľom používanie štátnych elektronických služieb, ako napríklad GovBox (https://ekosystem.slovensko.digital/sluzby/govbox).
• Predstaviť vlastný etický kódex (https://slovensko.digital/eticky-kodex) ku ktorému sa prihlásili všetky z našich členských firiem.
• Rozvíjať najaktívnejšiu komunitu IT odborníkov na Slovensku (http://platforma.slovensko.digital/).
• Analyzovať a upozorniť na závažné nedostatky niektorých z desiatok IT projektov našou metodikou Red Flags (https://redflags.slovensko.digital/)
• Pripraviť vlastné návrhy systémových opatrení na zlepšenie štátneho IT.

Skryť celú charakteristiku