F&B Controller

Food & Beverage Controller je zodpovedný za vývoj, implementáciu, sledovanie a optimalizáciu a kontrolu nákladov na potraviny a nápoje vo všetkých odbytových strediskách v rámci celej spoločnosti
Bude dohliadať, analyzovať s cieľom dosahovať finančné ciele vo všetkých aspektoch nákupu potravín a nápojov, inventarizácie a tržieb.
ZODPOVEDNOSTI:
• Analyzovať položky menu a odporúčať úpravy menu pre nové a aktuálne položky.
• Výskum, analýza, vysvetľovanie a určenie priebehu konania pre všetky významné odchýlky na týždennom a mesačnom základe.
• Zodpovedný za zabezpečenie dokončenia a integrity súpisov všetkých mesačných reportov a inventúr potravín a nápojov.
• Analyzovať a overovať ceny a cenové ponuky dodávateľov.
• Zodpovedný za kontrolu faktúr, splatných dobropisov a výrobkov, aby sa zabezpečili presné percentá nákladov na potraviny.
• Kontrola nákladov všetkých F&B stredísk
• Riadenie a koordinácia procesu inventarizácie a skladového hospodárstva.
• Efektívne plánovať, monitorovať a hodnotiť kontrolovateľné výdavky stredísk v rámci schváleného rozpočtu prostredníctvom riadenia práce, systémom kontroly nákupu s dôrazom na detaily.
•Pomáha monitorovať prevádzkové percentá nákladov na potraviny a nápoje a zabezpečovať okamžitá pozornosť otázkam nákupu a postupu.
• Vykonávať audity a v prípade potreby posilňovať zmeny a zlepšenia.
• Pravidelné plánované správy pre Senior Team.
• Revízia nákupných postupov pre všetky položky F & B.
• Udržiavať vykazovanie harmonogramu skutočnej versus predpokladanej práce v porovnaní s dokumentovanými očakávaniami indexu produktivity.
• pomáhať pri rozvoji a školení F&B manažérov, aby sa zabezpečilo úplné pochopenie kontrol a očakávaní priamych nákladov a príjmov.
• Ďalšie účtovné a audítorské činnosti potreby.

Informácie o pozícii

Iné výhody

  • prácu v atraktívnom prostredí Kúpeľného ostrova, v stabilnej a perspektívnej medzinárodnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou,
  • prácu v príjemnom pracovnom prostredí za férových pracovných podmienok
  • garantujeme vyplatenie mzdy najneskôr v 10.deň nasledujúceho mesiaca, dodržiavanie legislatívy je samozrejmosťou
  • zamestnanecké benefity: tuzemské i zahraničné rekreácie a kúpeľné procedúry za zvýhodnených podmienok, lacné stravovanie a služobné ubytovanie, využívanie moderného fitness za symbolickú cenu, firemné akcie pre zamestnancov a rodinných príslušníkov a mnohé ďalšie finančné a nefinančné benefity (príspevok pri narodení dieťaťa, odmena za odpracované roky, pri odchode do dôchodku,...)

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomický odbor

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Požadovaná prax

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• požadovaná perfektná znalosť analýzy ziskov a strát a skúsenosti s reportingom
• Minimálne 3 roky v Hospitality industry / skúsenosti v F&B.
• preferujeme skúsenosti s manažmentom F&B.
• Technická kapacita
• Komunikačná spôsobilosť
• obchodná predvídavosť
• Prezentačné schopnosti

Informácie o výberovom konaní

Svoje štruktúrované životopisy posielajte e-mailom alebo poštou na uvedené adresy v slovenskom a cudzom jazyku. Nezabudnite uviesť telefonický kontakt.
Spoločnosť si vyhradzuje právo osloviť iba vybraných uchádzačov o zamestnanie. Zaslaním CV súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
POŠLI PONUKU
ID: 3462083   Dátum zverejnenia: 2.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1000 € mesačne brutto + motivačné zložky mzdy - plat bude dohodnutý adekvátne podľa splnenia požadovaných kritérií a podľa doterajšej praxe, znalostí a skúseností