Kontakt:

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Winterova 29, 021 29 Piešťany, Slovakia

+421 33 775 2811 Andrea Gondeková