Benefity

Našim zamestnancom poskytujeme celú škálu zamestnaneckých výhod:

  • masáže, wellness a kozmetické služby za zamestnanecké ceny
  • výmenné rekreácie v zmluvných partnerských zariadeniach na Slovensku a v Čechách za zvýhodnené ceny
  • pobyty v rámci siete Ensana pre zamestnancov a rodinných príslušníkov za zamestnanecké ceny
  • firemné ubytovanie
  • odborné vzdelávanie a účasť na konferenciách
  • podporujeme rozvoj a kariérny rast našich zamestnancov
  • teambuldingové, kultúrne a športové aktivity
  • množstvo ďalších sociálnych benefitov