ICT Architekt

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II., Bratislava
  • Ponúkaný plat (brutto): dohodou
  • Termín nástupu: asap
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Vypracovanie kompletnej sady architektonických návrhov
- Dohľad nad podnikovou a IT architektúrou v súlade s jedným z architektonických rámcov (napríklad Zachman, TOGAF, DoDAF, MODAF, FEAF)
- Zabezpečenie súladu medzi IT stratégiou a architektúrou a podnikovou víziou, stratégiou a cieľmi
- Strategická zodpovednosť za IT architektúru, integráciu a IT infraštruktúru podniku
- Propagácia zdieľania infraštruktúry a aplikácii s cieľom znižovania nákladov a zlepšenia informačných tokov a zabezpečenie že projekty / systémy neduplikujú funkcie a dáta alebo sa implementácia neodkláňa od dohodnutej biznis a IT stratégie
- Práca s architektmi riešení a analytikmi na príprave návrhov podnikových systémov ktoré budú škálovateľné, rozširovateľné a prispôsobiteľné meniacemu sa prostrediu podniku
- Priama alebo nepriama účasť na príprave podnikových politík, štandardov a procedúr riadiacich výber, vývoj, implementáciu a používanie informačných technológií v podniku.
- Budovanie znalostnej bázy a zručnosti IT tímov vo vybraných expertných oblastiach.
- Optimalizácia informačného manažmentu prostredníctvom chápania potrieb biznis útvarov a schopností a možností technológií

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Informatika alebo príbuzný technický odbor

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2) alebo
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počítačové znalosti - používateľ

UNIX/Linux - pokročilý
Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Visio - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
ARIS - pokročilý

Počítačové znalosti - programátor

SQL - pokročilý
Oracle Database - pokročilý

Počítačové znalosti - administrátor

Administrácia UNIX/Linux - pokročilý
Administrácia Windows serverov - pokročilý

Požadovaná prax

10

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Silné zručnosti a skúsenosti s analýzou podnikania, vrátane rozvoja vizí a stratégií podnikania, funkčného rozkladu, zachytávania požiadaviek, modelovania procesov
- Silná znalosť dizajnu a architektonických vzorov.
- Skúsenosti s najmenej jednou z bežne používaných metód, notácií a nástrojov (napr. MooD, Rational Suite, METIS, Artisan, ISSE, System Architect, UML, RUP).
- Skúsenosti s vývojom architektúry systémov, rozdeľovaním funkčnosti medzi aplikácie a komponenty a aplikačné rozhrania / interoperabilita.
- Skúsenosti s metodikami vývoja softvéru a štruktúrovanými prístupmi k vývoju systému.
- Skúsenosť v oblasti bezpečnosti a / alebo infraštruktúry by tiež bola významným prínosom.
- Skúsenosti s riadením podnikovej architektúry
- Skúsenosti s metodikami riadenia životného cyklu informačných systémov
- Certifikácia v bežne akceptovaných architektonických rámcoch
- Dobré znalosti o rôznych podnikových systémoch, ERP, integračných modeloch a architektúre orientovanej na služby SOA
- Schopnosť vypracovať programový návrh architektúry a pripraviť a komunikovať architektonické rozhodnutia
- Skúsenosti s IT bezpečnosťou a návrhom infraštruktúry
- Komunikačné zručnosti slovom aj písmom
- Systémové myslenie - schopnosť vidieť ako časti spolu súvisia a tvoria celok ("big-picture")
- Schopnosť pracovať samostatne, ale aj ako člen tímu
- Analytické a dizajnérske schopnosti, a zručnosť v riešení problémov
- Schopnosť opísať, zanalyzovať a vysvetliť problémy aj kolegom mimo IT
- modelovacie nástroje Enterprise Architekt, ArchiMate

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 301 MWe hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. V roku 2016 vyše 90 % elektriny vyrobili bez emisií skleníkových plynov – najmä využitím vody a jadra.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Informácie o výberovom konaní

Prosíme o zaslanie životopisu v slovenskom aj anglickom jazyku.
Budeme kontaktivať iba uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú náš profil.

Adresa spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47

821 09 Bratislava
http://www.seas.sk
ID: 3134071   Dátum zverejnenia: 17.7.2017