Senior právnik pre projekt dostavby 3,4 bloku elektrárne Mochovce

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Mlynské nivy 47, Apollo Business Center II. a Elektrárne Mochovce, Bratislava, Nitriansky kraj
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Poskytovanie konzultácií, príprava právnych analýz, stanovísk a návrhov na riešenie dôležitých právnych otázok pre potreby spoločnosti s dôrazom na projekt dostavby 3 & 4 bloku elektrárne Mochovce.
• Pripomienkovanie zmlúv a právna podpora pri tvorbe a pripomienkovaní zmlúv a iných dokumentov, ktoré sú podkladom pre vznik, zmenu a zánik záväzkových vzťahov spoločnosti.
• Príprava, vypracovanie a kontrola právnej dokumentácie. Vypracovanie stanovísk a výkladov k dokumentom z hľadiska ich súladu s právnymi predpismi.
• V spolupráci s inými útvarmi spoločnosti participácia na príprave projektov a preskúmanie ich uskutočniteľnosť z právneho hľadiska.
• Analýza a výklad právnych dokumentov predložených inými útvarmi spoločnosti alebo tretími osobami.
• Poskytovanie právneho poradenstvo za účelom hodnotenia právnych dôsledkov rozhodnutí v prípadoch, kde je platná právna úprava alebo okolnosti prípadu nejasné, kontroverzné alebo konfliktné.
• Príprava stanovísk adresujúcich obvykle komplexnejšie alebo náročnejšie záležitosti vyžadujúce vysoký stupeň právnických znalostí.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Magisterské štúdium, odbor právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Vodičský preukaz

B

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 301 MWe hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. V roku 2016 vyše 90 % elektriny vyrobili bez emisií skleníkových plynov – najmä využitím vody a jadra.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Informácie o výberovom konaní

Z hľadiska znalostí a predchádzajúcich skúseností očakávame:

• Dobrá znalosť a prax obchodného práva, skúsenosti s tvorbou a realizáciou zmlúv o dielo, uplatňovania nárokov na náhradu škody.
• Skúsenosti s prípravou a tvorbou zmlúv a dodatkov k zmluvám v anglickom jazyku.
• Znalosti v oblasti stavebného práva, procesu vydávania stavebných povolení a s tým súvisiacich predpisov práva životného prostredia.
• Výhodou je predchádzajúca skúsenosť právneho poradcu pri stavebných projektoch.
• Schopnosť analyzovať problémy so zameraním na detail, schopnosť porozumieť problému v širšom kontexte a navrhovať riešenia.
• Spoľahlivosť, precíznosť a lojálnosť.
• Komunikatívnosť a silné interpersonálne zručnosti.

Všetkým uchádzačom o pracovnú pozíciu pre Slovenské elektrárne, a.s. ďakujeme za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba kandidátov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.

Adresa spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s.
Atómové elektrárne Bohunice
919 31 Jaslovské Bohunice
http://www.seas.sk
ID: 2674977   Dátum zverejnenia: 12.10.2016