Správca telekomunikačných systémov

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Atómové elektrárne Mochovce, Nitriansky kraj
  • Termín nástupu: 01.04.2016
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kľúčové zodpovednosti:
• Koordinácia, inštalácia, montáž, konfigurácia telekomunikačných systémov a zariadení v určenom rozsahu, ich uvádzanie do prevádzky, prevádzkovanie, administrácia, údržba a opravy,
• Dodržiavanie stanovenej metriky telekomunikačnej infraštruktúry a plnenie podmienok záväzných z odberateľských vzťahov v internom i externom prostredí,
• Analýza a riešenie požiadaviek užívateľov telekomunikačných služieb s prierezovým priamym vplyvom na zabezpečenie plnenia úloh spoločnosti vo všetkých segmentoch jej pôsobnosti
• Koordinuje aktivity pri inštalácii, montáži, konfigurácii, zabezpečovaní prevádzky, údržbe, opravách telekomunikačných systémov a zariadení
• Identifikuje, diagnostikuje poruchy a odchýlky prevádzkových parametrov telekomunikačných systémov
• Vykonáva zálohovanie konfigurácií a databáz telekomunikačnej infraštruktúry podľa kritérií priorít a bezpečnosti
• Tvorí podklady pre rozvoj telekomunikačných systémov
• Tvorí a vedie technickú prevádzkovú dokumentáciu v stanovenom rozsahu, vrátane technickej prevádzkovej a ekonomickej dokumentácie vyplývajúcej z dodávateľsko-odberateľských vzťahov
• Koordinuje aktivity v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
• Vykonáva činnosti v pôsobnosti krízového riadenia a všeobecnej bezpečnosti
• Dodržiava platné predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou, určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, OPP a ochrany ŽP.
• Plní pokyny nadriadeného v súlade s dohodnutým druhom práce a v súlade s internou dokumentáciou ISM.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

elektrotechnické (odbor telekomunikácie, resp. príbuzné odbory)

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Požadovaná prax

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť z oblasti komunikačných a informačných technológii (rádiokomunikačné systémy a komunikačné systémy výhodou)
komunikačné zručnosti, manuálna zručnosť, technická zdatnosť, zodpovednosť, samostatnosť
znalosť administrácie systémov, čítania výkresovej dokumentácie,
zdravotná spôsobilosť pre prácu v prostredí s ionizujúcim žiarením
psychická pracovná spôsobilosť na pracovnú pozíciu
odborná spôsobilosť podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. min. §22

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 301 MWe hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. V roku 2016 vyše 90 % elektriny vyrobili bez emisií skleníkových plynov – najmä využitím vody a jadra.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

Informácie o výberovom konaní

výkon práce v Atómových elektrárňach Mochovce

Adresa spoločnosti

Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47

821 09 Bratislava
http://www.seas.sk
ID: 2447127   Dátum zverejnenia: 23.2.2016