O nás

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne. Ako najväčší súkromný investor na Slovensku ponúkame stabilné zamestnanie a takmer 80 rokov skúseností v energetike. Sme EKO, lebo až 90% elektriny vyrábame bez emisií skleníkových plynov, čím výrazne prispievame v boji proti klimatickým zmenám.

NAŠÍM POSLANÍM je bezpečne a s ohľadom na životné prostredie vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu pre všetkých našich zákazníkov. NAŠOU VÍZIOU je byť najbezpečnejším, najinovatívnejším a konkurencie schopným výrobcom energie v strednej a východnej Európe, vytvárajúcim hodnoty pre našich akcionárov a zamestnancov.

NAŠI ZAMESTNANCI sú našou budúcnosťou a tým najhodnotnejším, čo máme. Podporujeme ich nie len v pracovnom živote, ale aj vo voľnom čase, či už sa rozhodnú byť ambasádormi vlastných dobrovoľníckych projektov alebo celoslovenských filantropických a firemných akcií ako Zimné športové hry, Naše mesto, Deň narcisov, Do práce na bicykli, Čisté hory a ďalších.

Dôkazom našej spoločenskej zodpovednosti sú aj viaceré významné OCENENIA ako:

  • Via Bona – hlavná cena v kategórii „Zodpovedný veľký podnik”.
  • European Business Award for the Environment v kategórii „Biznis a biodiverzita“.
  • Národná podnikateľská cena za životné prostredie
  • Cena ministra životného prostredia SR za dlhodobý prínos v oblasti životného prostredia.
zobraziť ocenenia