O nás

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne. Ako najväčší súkromný investor na Slovensku ponúkame stabilné zamestnanie a takmer 80 rokov skúseností v energetike. Sme EKO, lebo až 95% elektriny vyrábame bez emisií skleníkových plynov, čím výrazne prispievame v boji proti klimatickým zmenám.

NAŠÍM POSLANÍM je bezpečne a s ohľadom na životné prostredie vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu pre všetkých našich zákazníkov. NAŠOU VÍZIOU je byť najbezpečnejším, najinovatívnejším a konkurencie schopným výrobcom energie v strednej a východnej Európe, vytvárajúcim hodnoty pre našich akcionárov a zamestnancov.

NAŠI ZAMESTNANCI sú našou budúcnosťou a tým najhodnotnejším, čo máme. Podporujeme ich nie len v pracovnom živote, ale aj vo voľnom čase, či už sa rozhodnú byť ambasádormi vlastných dobrovoľníckych projektov alebo celoslovenských filantropických a firemných akcií ako Zimné športové hry, Naše mesto, Deň narcisov, Do práce na bicykli, Čisté hory a ďalších.

Dôkazom našej spoločenskej zodpovednosti sú aj viaceré významné OCENENIA ako:

  • Podľa Profesia.sk sme Najzamestnávateľ roka 2022 a 2021 v kategórii výroba a priemysel.
  • Sme lídrom v znižovaní emisií podľa rebríčka Financial Times: Europe's Climate Leaders 2021.
  • Našu starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov dokladá aj osvedčenie Bezpečný podnik 2020.
  • Špeciálna cena Via Bona Slovakia 2019 za ústretovosť k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
zobraziť ocenenia