Riaditeľ / -ka Ústavu manažmentu STU

Slovenská technická univerzita - Rektorát, vysoká škola

Miesto práce
Vazovova 5, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Predpokladaný termín nástupu : 1.10.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca STU – riaditeľ Ústavu manažmentu STU.

Informácie o výberovom konaní

1. Kvalifikačné predpoklady:
• Vedecko – pedagogický titul profesor alebo docent a vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
• Pedagogická prax na vysokej škole minimálne 5 rokov
• Manažérska prax minimálne 5 rokov
• Prax vo vedení medzinárodných pedagogických alebo výskumných projektov v posledných piatich rokoch
• Aktívna publikačná činnosť v posledných piatich rokoch
• Aktívna znalosť anglického a ďalšieho svetového jazyka, slovom aj písmom

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
• výborné komunikačné, organizačné a riadiace zručnosti, tvorivé myslenie
• reprezentatívne vystupovanie
• flexibilná a asertívna osobnosť

3. Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku,
• kópie dokladov o VŠ vzdelaní a dosiahnutých vedecko – pedagogických hodnostiach
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• koncepcia (vízia) rozvoja ústavu
• výpis vedených projektov s uvedením zamerania, obdobím vedenia a počtu vedených zamestnancov

4. Predpokladaný termín nástupu:
• 01.10. 2018

5. Podmienky podania žiadosti:
• písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova č. 5, 812 43 Bratislava, najneskôr do 31.8.2018. Obálku je potrebné označiť - výberové konanie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské III. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská technická univerzita v Bratislave, najväčšia technická univerzita na Slovensku, je moderná európska vzdelávacia a výskumná inštitúcia. Má 7 fakúlt a 1 univerzitný ústav, na ktorých študuje cca 13 000 študentov. Univerzita poskytuje komplexný a moderný systém vysokoškolského vzdelávania, výskumu, spoluprácu s praxou a transfer poznatkov.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Rektorát STU v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
http://www.stuba.sk
ID: 3462036   Dátum zverejnenia: 9.8.2018