Právnik - hlavný radca

Slovenská stavebná inšpekcia

Miesto práce
Lamačská cesta 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Preskúmavanie prvostupňových rozhodnutí v rámci odvolaní a vypracovávanie druhostupňových rozhodnutí. Prešetrovanie sťažností a petícií. Vybavovanie žiadostí a vypracovanie rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.. Právne zastupovanie SSI pred súdmi SR. Vypracovávanie plánu a odpočtu činnosti SSI za polročné a ročné obdobie, spolupráca pri tvorbe návrhov právnych predpisov a zúčastňovanie sa odborných konferencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku. Vypracovávanie stanovísk k materiálom predloženým na odborné posúdenie.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Zamestnanecké výhody, benefity

zvýšenie platovej tarify podľa dĺžky odbornej praxe, pružný pracovný čas, 37,5 hodinový pracovný týždeň, jeden týždeň dovolenky navyše, stravné lístky v sume 5,00 € aj za čas dovolenky a prekážok v práci, jeden deň pracovného voľna použitý bez udania dôvodu.

Informácie o výberovom konaní

Uchádzač môže podať nižšie uvedené doklady v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní na www.open.slovensko.sk pod značkou VK/2019/5576 bez použitia eIDkarty alebo s použitím eIDkarty. Môže tiež zaslať nižšie uvedené doklady pod značkou VK/2019/5576 v listinnej podobe(vlastnoručne podpísané). Termín na podanie žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je 17. 09. 2019 na portáli výberových konaní alebo na adresu Slovenskej stavebnej inšpekcie: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, • profesijný štruktúrovaný životopis, • motivačný list , • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné na: www.ssiri.sk/informačná povinnosť
UPOZORNENIE: Prihlásenie sa do výberového konania podaním žiadosti v LISTINNEJ PODOBE musí obsahovať náležitosti uvedené v § 3 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnická fakulta

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy
Microsoft Word - základy

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť legislatívy z oblasti stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch, zákona o sťažnostiach, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o petičnom práve a zákona o správnom súdnom poriadku, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, rozhodovacia schopnosť, analytické myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

osobitný orgán štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja hlavný štátny stavebný dohľad

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenská stavebná inšpekcia
Lamačská cesta 8
81104 Bratislava
ID: 3756405   Dátum zverejnenia: 6.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe