Právnik

Slovenská správa ciest

Miesto práce
Miletičova, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiacpodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nástupný funkčný cca 1000 € - 1200 € v závislosti od dĺžky odbornej praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej
úrovni.
2. Poskytovanie právneho poradenstva pre organizačné zložky generálneho riaditeľstva.
3. Vyhotovovanie návrhov (elektronických) na vydanie platobného rozkazu v civilnom sporovom konaní a upomínacom konaní a vypracovanie žalôb a vyjadrení v súdnych sporoch najmä súvisiacich s vymáhaním náhrad škôd.
4. Vyhotovovanie poverení / splnomocnení konať v mene SSC v konaniach vedených pred orgánmi štátnej správy a súdnymi orgánmi.
5. Posudzovanie návrhov vnútorných organizačných noriem a ich súladu s ostatnými vnútornými organizačnými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Posudzovanie návrhov právnych úkonov vyhotovených organizačnými zložkami.
7. Vypracúvanie odborného právneho posúdenia, stanovísk a návrhov riešení.
8. Pripomienkovanie a vypracovanie návrhov právnych úkonov (napr. zmlúv a ich dodatkov) v súlade splatnou vnútornou organizačnou normou o evidencií zmlúv s posúdením ekonomických a právnych dopadov.
9. Zastupovanie organizácie pred súdmi a orgánmi štátnej správy, okrem ak táto činnosť patrí podľa osobitného poverenia iným organizačným zložkám.
10. Monitorovanie legislatívnych zmien a oboznamovanie odborných organizačných zložiek.
11. V rámci pripomienkového konania spracovanie stanovísk - vyjadrení k návrhom a predpisom z oblasti cestného hospodárstva.
12. Vypracovanie súhrnnej informácie o plánovaných úkonoch podľa platných príkazov a pokynov ministra dopravy a výstavby SR, ktorý taxatívnym výpočtom prikazuje dodržiavanie postupov vykonávania právnych úkonov vrátane úhrad peňažných plnení pred a po vyhlásení procesov verejného obstarávania.
13. Poskytovanie súčinnosti oddeleniu verejného obstarávania a na požiadanie aj územných organizačných zložiek pri vyhotovovaní súťažných podkladov vrátane posudzovania návrhov zmlúv z verejného obstarávania.
14. Podľa pokynov priameho nadriadeného plní aj ďalšie úlohy, ktoré zodpovedajú jeho kvalifikácii a pracovnému zaradeniu.

Zamestnanecké výhody, benefity

• pružná pracovná doba;
• dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce;
• stravné lístky poskytované aj počas dovolenky a PN;
• každé dva mesiace 1 deň voľna na regeneráciu pracovnej sily.

Informácie o výberovom konaní

Zastupovanie počas materskej dovolenky. V prípade záujmu o uvedené pracovné miesto prosíme zaslať profesijný životopis na vyššie uvedený kontakt. Slovenská správa ciest spracúva osobné údaje ktoré získala od uchádzača ako dotknutej osoby v požadovanej forme profesijného životopisu.
Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci SSC poskytované podľa čl.13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na stránke http://ssc.sk/ v sekcii Pre verejnosť/ochrana osobných údajov, link http://www.ssc.sk/sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.ssc.
Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať uvedené požiadavky a títo budú pozvaní na osobný pohovor.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právnická fakulta

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - expert
Microsoft Outlook - expert
Microsoft Excel - expert

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• právna prax minimálne 5 rokov je podmienkou,
• prax v organizácií venujúcej sa cestnému hospodárstvu, dopranej problematike, poradenstvo dopravným a stavebným spoločnostiam,
• schopnosť odborne komunikovať v anglickom jazyku,
• dobrá orientácia v obchodnom, občianskom, pracovnom a procesnom práve, verejnom obstarávaní a vôľa ďalej sa vzdelávať v týchto oblastiach,
• zodpovednosť, lojalita, dôslednosť, flexibilita, zmysel pre načasovanie a koordináciu,
• inovatívny prístup, ochota popracovať na sebe, spoľahlivosť pri pracovnom nasadení,
• analytické a strategické myslenie, dobré komunikačné zručnosti a zmysel pre tímovú prácu.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Dopravné plánovanie v cestnom hospodárstve, informačný systém cestného hospodárstva, majetková správa ciest vo vlastníctve štátu.

Adresa spoločnosti

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
ID: 3640378  Dátum zverejnenia: 2.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac