Kariéra v Slovenskej sporiteľni
Ľudia ako on potrebujú bankárov s motiváciou.

Koordinátor pre MicrosMiesto práce
Bratislava
Platové podmienky
dohodou
Druh pracovného pomeru
plný úväzokPracovná náplň:

Pracovná náplň:

 • spolupracovať pri tvorbe koncepcie a stratégie pre segmenty Micros a dohliadať na ich implementáciu
 • manažovať segmenty Micros v súlade so schválenou stratégiou
 • navrhovať a koordinovať zmeny v produktoch a procesoch s cieľom zabezpečenia rastu produktivity, profitability a spokojnosti klientov
 • získavať spätnú väzbu z pobočkovej siete a predkladať návrhy na zmeny alebo prijatie nových opatrení s cieľom zefektívnenia predaja (zabezpečenia rastu produktivity, profitability a spokojnosti klienta)
 • organizovať a koordinovať činnosti a spoluprácu s ostatnými útvarmi v banke s dôrazom na prepojenie na líniu firemného bankovníctva
 • poskytovať informácie o plánovaných a prijatých zmenách v Micros, poskytovať podporu retailovej obchodnej sieti pri riešení ich každodenných potrieb
 • spolupracovať pri tvorbe koncepcie rozvoja pobočkovej siete
 • koordinovať predaj v Micros s cieľom plnenia obchodno-finančného plánu a dosahovania požadovanej profitability
 • zberať informácie o predajných aktivitách na trhu, zachytených prostredníctvom pobočkovej siete, ako aj z iných zdrojov. V prípade potreby predkladať návrhy na zmeny alebo prijatie nových opatrení vyplývajúcich z daných zistení
 • analyzovať efektivitu predaja micros produktov a nastavenia micros procesov. Navrhovať opatrenia na podporu a zefektívnenie predaja a monitorovať ich implementáciu. Navrhovať a realizovať optimalizáciu micros procesov
 • zúčastňovať sa na projektoch (vrátane medzinárodných) a zabezpečovať implementáciu dohôd/odporúčaní vyplývajúcich z daných projektov

Požiadavky:

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Prax v bankovom sektore 3 roky
 • Anglický jazyk na pokročilej úrovni
 • Dynamická a tvorivá osobnosť
 • Strategické myslenie, iniciatíva, pružné reagovanie na zmeny
 • Proaktívny prístup k práci a riešeniu úloh
 • Vysoké pracovné nasadenie
 • Flexibilita a kreatívne myslenie
 • Vodičský preukaz sk. B – ochota cestovaťKontaktné údaje:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovensko

www.slsp.skID: 2787602   Dátum zverejnenia: 31.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.