Pracovné príležitosti

Pozícia
 1. Poradca klienta Prešov
 2. Brigádnik - retailová pobočka Bratislava
 3. Poradca obchodné centrum Trenčín
 4. Pokladník reg. pokladnice v BA/ zástup počas dlhodobej PN
 5. Špecialista senior pre digital sales - zástup počas MD/RD
 6. Podpora tímu právnych služieb - brigáda
 7. Rada organizuješ, komunikuješ a vybavuješ - hľadáme ťa (Administratívny pracovník/čka)
 8. Poradca Žiar nad Hronom
 9. Poradca Tornaľa
 10. Poradca Nové Mesto nad Váhom
 11. Poradca Stará Turá
 12. Poradca Rajec
 13. IT Analytik Senior/ práca v Scrum tíme
 14. Podpora klienta Bratislava
 15. Poradca Bratislava, pobočka Košická
 16. IT Administrátor Microsoft System Center Configuration Mana
 17. Solution Developer Business Intelligence
 18. Poradca klienta Bardejov
 19. Relationship manager Senior pre veľkých firemných klientov
 20. Poradca Bratislava, Devínska Nová Ves
 21. Poradca Bratislava, Saratovská
 22. Poradca Bratislava, shoppingová pobočka Polus
 23. Poradca Bratislava, shoppingová pobočka Avion
 24. Poradca Bratislava, shoppingová pobočka Central
 25. Dátový umožňovač/Dátová umožňovačka
 26. Špecialista vymáhania pohľadávok
 27. Retenčné oddelenie v klientskom centre
 28. Asistent bankového klienta Nitra
 29. Agent call centra senior pre oblasť bankovníctva
 30. Asistent bankového klienta Bratislava
 31. Tímlíder Klientskeho centra v Nitre
 32. Administratívna výpomoc - brigáda vhodná pre študenta VŠ
 33. Poradca Hlohovec
 34. Právna podpora HR oddelenia - brigáda pre študenta VŠ
 35. Brigáda na odd. Monitoring a infraštruktúra retailového rizika
 36. Account manager na regionálnom firemnom centre Bratislava
 37. Asistent/ka riaditeľa odboru IT
 38. IT Analytik Senior
 39. Poradca Bratislava, shoppingová pobočka Aupark
 40. Brigádnik - Middle office firemného bankovníctva
 41. Pracovník call centra
 42. Špecialista MICROS Bratislava
 43. Poradca Bratislava, Suché mýto, Staré mesto
 44. Poradca Bratislava, pobočka Račianska
 45. Poradca Bratislava, pobočka na centrále, Tomášikova, Ružinov
 46. Poradca Bratislava, pobočka Retro
 47. Poradca Bratislava, pobočka Kazanská
 48. Poradca Bratislava, pobočka Komárnická
 49. Podpora klienta Bratislava - mobilný bankár
 50. Senior Corporate Restructuring Specialist

Ponuky e-mailom