Pracovné príležitosti

Pozícia
 1. IT Audítor
 2. Poradca klienta Snina
 3. Poradca Bratislava
 4. Solution Developer Senior pre vývoj v JIRA
 5. Solution developer
 6. Poradca Nové Mesto nad Váhom
 7. Špecialista vývoja ratingových modelov - senior
 8. Poradca klienta Plešivec
 9. Poradca klienta Košice
 10. Poradca klienta Humenné
 11. Finančný analytik Sr. - zástup počas MD/RD
 12. Riaditeľ pobočky Levice a Šahy
 13. Poradca Turzovka
 14. Špecialista rozvoja pobočkovej siete - senior
 15. Špecialista tvorby prezentácií
 16. Database Admnistrator Junior
 17. Poradca - Šamorín
 18. Podpora klienta pre pobočku Žiar nad Hronom
 19. Poradca Banská Štiavnica
 20. Poradca Poltár
 21. Poradca Podbrezová
 22. Poradca Banská Bystrica
 23. Data Analyst
 24. Špecialista úverovej kontroly
 25. Poradca kontaktného centra
 26. Portfolio Manager
 27. Riaditeľ/ka pobočky Bratislava
 28. Osobný bankár Bratislava
 29. Datový analytik
 30. Solution Developer pre integráciu junior / senior
 31. IT Administrator Senior
 32. Špecialista pre „customer experience“ - zástup počas MD/RD
 33. Administratívna podpora IT - brigáda
 34. Podpora klienta pre pobočku Eperia Prešov
 35. Mobilný bankár Nitra
 36. Tréner pre Banskobystrický región
 37. Riaditeľ pobočky Trenčín
 38. Poradca Dolný Kubín
 39. IT Analytik
 40. Analyst Senior of BI CC
 41. Poradca Šahy
 42. Poradca Hurbanovo
 43. Poradca Nitra
 44. IT Service management špecialista - zástup MD/RD
 45. Solution developer Senior
 46. IT analyst senior
 47. Relationship manažér Trenčín
 48. Solution Developer pre integráciu
 49. Java Developer
 50. Solutions Developer Senior
 51. ODS Analyst expert
 52. IT infrastructure Specialist Senior
 53. IT infrastructure Specialist
 54. Administrátor pre Retailové procesné centrum Banská Bystrica
 55. Poradca - Pezinok
 56. Poradca Stupava
 57. Collector
 58. Credit Risk Analyst

Ponuky spoločnosti e-mailom