Pracovné príležitosti

Pozícia
 1. Dátový analytik
 2. Analytik úverového rizika retail
 3. Digital CRM manager (senior)
 4. Podpora klienta Senica
 5. Poradca Senica
 6. Datový analytik - senior - zástup za MD/RD
 7. Špecialista pre syndikované/klubové firemné financovanie.
 8. Osobný bankár Trenčín
 9. CRM špecialista Junior/ riadenie kampaní priameho predaja
 10. Brigádnik - retailová pobočka Bratislava
 11. Poradca Bratislava pobočka Suché Mýto, centrum
 12. Poradca Bratislava pobočka Retro
 13. Poradca Bratislava pobočka Čavojského, Karlova Ves
 14. Poradca Bratislava shoppingová pobočka
 15. Poradca Bratislava pobočka Roľnícka
 16. Poradca Bratislava, pobočka Blagoeova, Petržalka
 17. Administrátor pre Retailové procesné centrum
 18. UX/UI dizajnér
 19. Java EE vývojár na oddelenie FrontEnd-u
 20. Poradca na oddelení Produkt desk
 21. Servisný poradca v kontaktnom centre
 22. Poradca Žilina
 23. IT analytik
 24. Biznis analytik pre veľkých firemných klientov
 25. IT Delivery manager
 26. Solution Architekt pre integráciu
 27. Špecialista vývoja ratingových modelov
 28. Release and Deployment manager
 29. Poradca Spišská Nová Ves
 30. Poradca Trnava MAX Shoppingová pobočka
 31. Akadémia Klientskeho centra Slovenskej sporiteľne
 32. Poradca Bratislava, pobočka Kazanská
 33. Osobný bankár Bratislava pobočka Tomášikova
 34. Poradca Bratislava, pobočka centrály Tomášikova
 35. Poradca Prievidza
 36. Poradca Trstená
 37. Špecialista účtovníctva a reportingu
 38. Špecialista na klientsku skúsenosť/ analytik
 39. Špecialista na klientsku skúsenosť - senior
 40. Poradca Detva, zástup
 41. Poradca Komárno
 42. Brigádnik na HR oddelení
 43. Teamleaderka/ Teamleader oddelenia content management
 44. Poradca Zlaté Moravce - zástup počas MD/RD
 45. Poradca Trenčín
 46. Restructuring & Corporate workout Senior specialist
 47. Javascript FrontEnd developer Junior
 48. Projektový manažér - IT integračné projekty
 49. IT Analytik - Digitálne služby
 50. Solutions developer - Digitálne služby
 51. Finančný analytik úverových rizík korporátnych klientov
 52. Špecialista pre rollout inovácií v pobočkovej sieti
 53. Poradca Bratislava
 54. Poradca Senec
 55. Poradca Štúrovo - zástup počas MD/RD
 56. Solution developer Senior - Integrácia
 57. Poradca Kysucké Nové Mesto

Ponuky spoločnosti e-mailom