Vzdelávania a kariérny rozvoj

Vzdelávacie a rozvojové aktivity šijeme našim zamestnancom na mieru

Pri nástupe na pracovnú pozíciu dostávajú naši noví kolegovia prostredníctvom adaptačného kurzu všetky informácie o fungovaní Slovenskej sporiteľne a Erste Group. Budúci poradcovia v obchodnej sieti sú pripravovaní pre poskytovanie profesionálneho poradenstva našim klientom na produktových a predajných školeniach.

Samozrejmosťou je profesionálny rast všetkých zamestnancov prostredníctvom špecializovaných kurzov. Tie prebiehajú prezenčne alebo ako e-learning, v závislosti od charakteru pracovnej pozície.

Najlepších podporuje talent manažment

Kariérny rozvoj našich talentovaných zamestnancov riadime prostredníctvom rozvojových programov talent manažmentu. Sú pripravovaní pre zvládanie vyšších alebo zodpovednejších pozícií, či už ako manažéri alebo špičkoví špecialisti. Naše členstvo v Erste Group im ponúka jedinečnú príležitosť rozvíjať sa nielen na úrovni Slovenskej sporiteľne, ale i v celej bankovej skupine. V praxito znamená možnosť medzinárodnej mobility a nové príležitosti.

Neformálne aktivity posilňujú tímy

Nemyslíme iba na odborný rozvoj. Sme si vedomí, že za fungujúcim a silným tímom stojí lojalita a angažovanosť jej členov. Práve preto investujeme zdroje do podpory dobrovoľníckych aktivít, neformálneho vzdelávania z rôznych záujmových oblastí zamestnancov, do diskusií zamestnancov s top manažmentom v príjemnej a odľahčenej atmosfére či tímbildingov.